Här finns information om medlemskap i Stora Tuna OK, våra medlemsavgfiter och information om lagring av personuppgifter.


För alla medlemsformer gäller att ej start och extra avgift vid efteranmälan återbetalas av medlemmen (i regel efter fakturering i slutet av året). Anmälningsavgifter till O-Ringen och utlandstävlingar betalas alltid av medlemmen själv. Ungdom gäller t.o.m. 16 år, Vuxen fr.o.m. 17 år.
För 2024 gäller följande medlemskapsnivåer och avgifter:


Medlemsavgift

Allmänt medlemsavgift för klubben. Medlemskap gäller även för dem som tränar med oss men tävlar för en annan klubb.

Deltagende i skogslek omfattas av medlemsavgiften (upp t.o.m. 7 år).
Vuxen/Ungdom (300 kr)


Deltar du aktivt i vår verksamhet och tävlar för Stora Tuna OK ska du även lägga till lämpligt aktivitetskort

Aktivitetskort

Aktiv

För dig som deltar i klubbens verksamhet och/eller tävlar för Stora Tuna OK. Upp till 3 tävlingar som klubben betalar ingår i detta medlemskap.
Vuxen/Ungdom (300 kr)

Tävling

För dig som tävlar för Stora Tuna OK. Upp till 15 tävlingar som klubben betalar ingår i detta medlemskap.
Vuxen (800 kr) / Ungdom (550 kr)

Tävling plus

Obegränsad antal tävlingar ingår i aktivitetskortet Tävling plus.
Vuxen (1300 kr) / Ungdom (800 kr)

Keps
Silver Keps (2000 kr)

Alla tävlingar och träningar ingår, träningstips kan erbjudas.

Guld Keps (3000 kr)

Alla tävlingar och träningar ingår, träningstips m.m. kan erbjudas .


Information om lagring av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har styrelsen arbetat fram ett dokument om hur klubben behandlar personuppgifter. Dokumentet finns att läsa i sin helhet för medlemmar i dokumentarkivet i IdrottOnline; STOK GDPR 2018

I korthet innebär det följande:

Personuppgifter vid medlemskap
När du registrerar dig som medlem i Stora Tuna OK uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår interna verksamhet.

Personuppgiftspolicy
Som förening behöver Stora Tuna OK ha ett medlemsregister innehållande namn, adress, personnummer, telefon och e-post. Uppgifterna behövs för tävlingsadministration, utbildning, licenshantering, för intern klubbinformation och träningsverksamhet samt för bidrag, stöd, statistik, redovisning etc. till kommun och förbund. Föreningen använder också foton – men enbart foton i tävlings- och träningsverksamheten publiceras.

Informationen om klubbens medlemmar finns på Stora Tuna OK:s sida i IdrottOnline (http://idrottonline.se/StoraTunaOK-Orientering).

Stora Tuna OK använder inte dina personuppgifter i något annat sammanhang än inom föreningens verksamhet. Det är Stora Tuna OK som förening, och då i praktiken styrelsen, som är personuppgiftsansvarig. Det är alltså styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Vill du veta mer så kontakta styrelsen.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig och du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Som medlem i Stora Tuna OK har du tillgång till klubbens sida i IdrottOnline. Där kan du själv redigera dina personuppgifter och även bestämma hur synliga de ska vara.

Skulle du uppleva att klubben inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand (maila jorgen.fernvik(at)gmail.com).


Medlemsinformation

Här finns lite matnyttig information till dig som redan är medlem.

Klubbens olika informationskanaler – vad finns var?
Information om Stora Tuna OK som förening och om frågor som rör orientering i klubben hittar du på några olika ställen. Nedan beskrivs var du hittar den viktigaste informationen och vem du ska kontakta vid olika frågor. Leta gärna själv runt på de olika kanalerna.

De informationskanaler som klubben använder är:

  • Eventor: https://eventor.orientering.se
  • Hemsidan: www.storatuna.nu
  • Facebook: Stora Tuna OK

Eventor
I Eventor finns tävlingskalendern där alla tävlingar som arrangeras kan sökas ut via olika filter. Här finns information om tävlingarna såsom inbjudan, PM, startlista, resultatlista etc. Det är i Eventor man anmäler sig till alla tävlingar.

Du kan ställa in olika filter för att visa vissa tävlingar. Välj ”Alla tävlingar (inkl. när- och klubbtävlingar)” i första filtreringen om du vill se de mindre tävlingarna (och träningar) som går i närheten.

Endast aktiva medlemmar är inlagda i Eventor. Eventor kan man nå på flera sätt. Antingen genom att gå direkt till sidan https://eventor.orientering.se, eller via fliken Eventor i IdrottOnline eller via fliken Tävlingsanmälan på Stora Tuna OKs hemsida. Det är samma inloggningsuppgifter till Eventor som till IdrottOnline.

Hemsidan (storatuna.nu)
När du går in på hemsidan ser du de senaste nyheterna. Under fliken Om Stora Tuna OK presenteras föreningens organisation och där finns information om klubbstugan och andra praktiska frågor.

Under Verksamhet presenteras själva kärnan i föreningen, det vill säga våra orienteringsaktiviteter i form av träningar, tävlingar, läger och annat för allt från ungdomar till elit.

Under Arrangemang finns information om de orienteringstävlingar vi själva arrangerar och andra arrangemang som Blodomloppet och liknande.

I Kalendern kan man se de aktiviteter som är på gång. Vill du lägga in aktiviteter i kalendern så maila till Jörgen (jorgen.fernvik(at)gmail.com).

Det finns också en Gästbok där vem som helst kan skriva inlägg.

Hemsidan är öppen för alla och kräver ingen särskild inloggning.

Facebook
På Stora Tuna OKs sida på Facebook dyker det upp information om vad som är på gång just nu.

Stora Tunas OKs Facebooksida är en sluten grupp för betalande medlemmar som man får be om att bli tillagd till genom att klicka på ”Gå med i grupp”.


Mailutskick
Har du behov av att göra ett mailutskick till alla, eller en viss grupp av, medlemmar så maila till Jörgen (jorgen.fernvik(at)gmail.com) för att få hjälp med utskicket.


Se över dina personuppgifter i IdrottOnline
Det är viktigt att dina uppgifter i IdrottOnline är korrekta. Så här redigerar du dina uppgifter:

  • Gå in på http://idrottonline.se/StoraTunaOK-Orientering.
  • Klicka på hänglåset uppe till höger och logga in. Det kan du göra med ditt personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Om du inte kommer ihåg ditt lösenord så klicka på meningen ”Har du glömt ditt lösenord?” så skickas en länk (giltig i 20 minuter) till din e-postadress där du kan återställa ditt lösenord. Men eftersom en del har fått problem när man byter lösenord så rekommenderar vi att du behåller det lösenord du får först och sparar det på ett ställe där du kommer åt det.
  • Klicka på ditt namn i övre högra hörnet.
  • Klicka på min sida.
  • Välj redigera profil.
  • Till höger om personnumret finns ett litet öga. Om du klickar på det så byter den mellan att visa och inte visa de fyra sista siffrorna i personnumret.
  • På sidan finns möjlighet att lägga in många olika uppgifter. Du väljer själv vilka du vill lägga in.