Uppgradering aktivitetskort (Ungdom)

250 kr

Uppgradering av aktivitetskort från Tävling till Tävling plus. Obegränsat antal tävlingar ingår efter uppgraderingen istället för max. 15.

Uppgraderingen gäller även från Aktiv till Tävling. Upp till 15 tävlingar ingår efter uppgradering istället för max. 3.

Aktivitetskortet och uppgraderingen gäller för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31. Ungdom gäller till och med 16 år.

Kategori: