Uppgradering aktivitetskort (Vuxen)

500 kr

Uppgradering av aktivitetskort från Tävling till Tävling plus. Obegränsat antal tävlingar ingår efter uppgraderingen istället för max. 15.

Uppgraderingen gäller även från Aktiv till Tävling. Upp till 15 tävlingar ingår efter uppgradering istället för max. 3.

Aktivitetskortet och uppgraderingen gäller för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31. Vuxen gäller från och med 17 år.

Kategori: